©

Grupa CREATIVE Sp. z o.o.

Grupa CREATIVE Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 50, 87-100 Toruń,


NIP 956 230 20 01, Regon 340119025, KRS 0000252780
(Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział KRS),


Zarząd Spółki: Prezes Zarządu - Adam Michalak,

Kapitał zakładowy spółki: 50.000 zł,

tel. 535 232 121; mail: biuro@grupa-creative.pl